Contributie

De contributie  bedraagt:

Voor 1 december:
Familie abonnement: 9,00 € per seizoen
Eénpersoons abonnement: 5,00 € per seizoen

Na 1 december:
Familie abonnement: 12,50 € per seizoen, of 9,00 € met een getekende machtiging
Eénpersoons abonnement: 6,00 € per seizoen, of 5,00 € met een getekende machtiging

Bij inschrijven geeft u via een machtiging toestemming voor een automatische incasso die jaarlijks geïnd zal worden, tenzij u aangeeft dit expliciet niet te willen. In dit geval zult u jaarlijks opnieuw uw lidmaatschap moeten bevestigen en de contributie voldoen.

Dit laatste heeft niet onze voorkeur omdat de meeste kosten voor de ijsclub ook doorgaan in zachte winters zonder natuurijs. Zonder uw bijdrage en hulp geen ijsclub.

U kunt schriftelijk opzeggen, uiterlijk twee weken voor inning van het betreffende seizoen (1 oktober). Eenmaal geïnde contributie wordt niet geretourneerd.